This page in English

Lina Puhakka

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post: bGluYS5wdWhha2thO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303243

Rum: U1136

Lina Puhakka

Om Lina Puhakka

Lina Puhakka är kontaktbibliotekarie på Örebro universitetsbiblioteks enhet för lärande- och ämnesstöd och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro.

Undervisning och handledning för studenter

Som kontaktbibliotekarie arbetar hon med att öka studenternas informationskompetenser och att lära dem hitta och värdera vetenskaplig litteratur. Detta sker genom undervisning och handledning.

Lina är kontakt för följande ämnen:

  • omvårdnadsvetenskap
  • biomedicin
  • röntgensjuksköterskor

Hon undervisar och handleder studenter i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Undervisning och handledning för doktorander och forskare

Lina undervisar doktorander och forskare i informationssökning och erbjuder stöd och vägledning vid systematisk litteratursökning och i referenshanteringsprogrammet EndNote. Hon är kontakt för ämnena i listan ovan.

I kursen Information retrieval är Lina med som en av de undervisande bibliotekarierna.

Övriga arbetsuppgifter

Lina arbetar med att förbättra användarupplevelsen med UX-metoder (User Experience) i universitetsbibliotekets UX-grupp.

Hon arbetar i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt.

Hon arbetar med universitetsbibliotekets lärmiljöer och har ingått i universitetsövergripande lärmiljöprojekt, bland annat med att utveckla hörsal P2 till ett active learning classroom (ALC).