This page in English

Linda Harradine

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301470, 0706 431470

Rum: E2273

Linda Harradine

Om Linda Harradine

Linda Harradine arbetar som forskningskommunikatör, pressansvarig och huvudredaktör.

I sin roll som forskningskommunikatör skriver hon nyheter och pressmeddelanden och arbetar med rörlig bild och foto. Hon hjälper till med den populärvetenskapliga delen i forskningsansökningar och ger råd och stöd kring texter.

I pressansvaret ingår det att svara på frågor och hjälpa press att hitta rätt men också att ge råd och stöd till personal som ska medverka i media.

Som huvudredaktör på kommunikationsavdelningen arbetar hon med universitetets hemsida, kampanjer och presentationsmaterial.