This page in English

Lisanna Sinisalu

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303985

Rum: B3124

Lisanna Sinisalu
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter