This page in English

Louise Åhlman

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Ledningsstab

E-post: bG91aXNlLmFobG1hbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302409

Rum: E3277

Louise Åhlman

Om Louise Åhlman

Louise Åhlman arbetar som verksamhetsutvecklare inom miljö och klimat vid ledningsstaben.

I rollen som verksamhetsutvecklare arbetar Louise med att utveckla universitetets miljö- och klimatarbete. Viktiga utgångspunkter i arbetet är universitetets strategi och handlingsplan för hållbar utveckling, klimatramverket för universitet och högskolor samt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter.

I arbetet ingår bland annat att inom miljö- och klimatområdet ge kunskaps- och metodstöd till ledning och verksamhet, leda och delta i strategiska projekt och uppdrag, omvärldsbevaka och representera universitetet i samarbeten samt rapportera och kommunicera kring arbetet internt och externt.

Bakgrund

Louise har en masterexamen i miljöekonomi och miljöledning från Sveriges lantbruksuniversitet. Tidigare har Louise arbetat som hållbarhetsutvecklare på fastighetsbolaget Förvaltaren, som hållbarhetsstrateg och ansvarig ledningssystem på IT-bolaget Atea och som hållbarhetskonsult hos EY (Ernst & Young).