This page in English

Louise Pålsson

Tjänstetitel: Universitetsdirektör Organisation: Universitetsledning

E-post:

Telefon: 019 303024

Rum: E3124

Louise Pålsson

Om Louise Pålsson

Louise Pålsson arbetar sedan september 2014 som universitetsdirektör vid Örebro universitet. Universitetsdirektören är direkt underställd rektor och ansvarar för och utvecklar universitetets gemensamma administration och stödverksamhet. Universitetsdirektören ingår i universitetets ledningsgrupp som består av rektor, prorektor och universitetsdirektör.

Sju avdelningar rapporterar direkt till universitetsdirektören; personalavdelningen, ekonomiavdelningen, campusavdelningen, IT-avdelningen, studentavdelningen, universitetskansliet och byggavdelningen. Dessutom finns en juristenhet direkt knuten till universitetsdirektören.

Louise Pålsson är utbildad ekonom och har tidigare arbetat inom flera olika myndigheter. Den senaste anställningen var som bitr universitetsdirektör vid Karlstads universitet.