This page in English

Lukas Kindberg

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301015

Rum: L2375

Lukas Kindberg
Forskningsämne

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Danesi, M. , Ervo, L. , Kindberg, L. & Nordlöf, K. (2021). The #MeToo Movement as an e-Discourse: Social and Legal Effects. HumaNetten (46), 56-74.