This page in English

Madelen Renner

Tjänstetitel: Koordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303190

Rum: E2204

Madelen Renner

Om Madelen Renner

Madelen Renner är Koordinator vid enheten för Studentrelationer på Örebro universitet.

Hon ingår i marknadsföringsgruppen som arbetar främst med studentrekrytering på nationell nivå. Madelens arbetsuppgifter är att planera och genomföra relationsskapande aktiviteter.

Madelen arbetar även som koordinator på ORU Innovation Arena.

Madelen har studerat värdskap och turism vid Karlstads Universitet. Hon har arbetat inom besöksnäringen med ledarskap, verksamhetsutveckling, marknadsföring och evenemang.