This page in English

Mari Rex

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0735 773471

Rum: A1107

Mari Rex

Om Mari Rex

Mari Rex arbetar i handledarutbildningen för förskollärare och lärare och i försöksverksamheten med övningsskolor/-förskolor. Hon är också delprojektledare och kontaktperson för satsningen på adjungerade adjunkter som finansieras av ”Framtidens lärarutbildning”.

 

Bakgrund

Mari är utbildad förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare och har även en utbildning i professionsutvecklande handledning. Hon kommer senast från en tjänst som samordnare för Kvalitetsutvecklargruppen i Örebro kommun.

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter