This page in English

Maria Elisson

Tjänstetitel: Forskningskommunikatör Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303524, 0701 890953

Rum: E1210

Maria Elisson

Om Maria Elisson

Maria Elisson är forskningskommunikatör och mediakontakt.

Som forskningskommunikatör arbetar hon med nyheter till oru.se och pressmeddelanden om forskning i populärvetenskaplig form, men även med andra nyheter om Örebro universitet. Det handlar olika former: text, bilder och film.

Hon arbetar också specifikt med kommunikation om den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning.

Hon hjälper även forskare med den populärvetenskapliga delen i forskningsansökningar och ger råd och stöd kring texter.

Som mediakontakt bistår hon med att svara på frågor och hjälpa media att hitta rätt. I uppdraget ingår också att ge råd och stöd till personal som ska medverka i media. Maria Elisson var tidigare journalist under 30 år.