This page in English

Maria Holma

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301430

Rum: L2521

Maria Holma

Om Maria Holma

Information och studievägledning om

  • Socionomprogrammet
  • Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet
  • Fristående kurser i Socialt arbete