This page in English

Marie Andersson

Tjänstetitel: Sekreterare Organisation: Ledningsstab

E-post:

Telefon: 019 303204, 0706 173204

Rum: E3113

Marie Andersson

Om Marie Andersson

Marie Andersson arbetar som sekreterare vid Ledningsstaben. I detta arbete ingår att stödja och avlasta rektor och universitetsledning med administrativa uppgifter, bl.a. mötesplanering. Marie ansvarar för rektorsbesluten och för administrationen kring universitetsstyrelsens möten.