This page in English

Markus Klinton

Tjänstetitel: Samverkansstrateg Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Om Markus Klinton

Markus Klinton arbetar som samverkansstrateg på avdelningen för Kommunikation och samverkan och sitter i avdelningens ledningsgrupp. I rollen som samverkansstrateg ingår också att stötta Ledningsstaben med in- och omvärldsanalys inom samverkansområdet i samband med exempelvis budgetunderlag, verksamhetsplanering och rapportering.

Markus har en bakgrund som lärare och doktorand vid Handelshögskolan, Örebro univeristet. Han disputerade 2014 med en avhandling i företagsekonomi, i vilken han studerade arbetsmarknadens organisering av barnafödande och lönearbete och vilka konsekvenser det får för individen. Hans forskning har efter disputationen fokuserat på entrepenörskap i högre utbildning. Markus undervisar återkommande i ledarskap vid Handelshögskolan.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Öberg, C. , Klinton, M. & Stockhult, H. (2020). Inside the incubator - business relationship creations among incubated firms. Journal of business & industrial marketing, 35 (11), 1767-1784.
Linton, G. & Klinton, M. (2019). University entrepreneurship education: A design thinking approach to learning. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8 (3), 1-11.
Johansson, O. L. , Klinton, M. & Sandström, J. (2007). Corporate citizenship: ett begrepp på avvägar?. Nordiske organisasjonsstudier, 9 (1), 35-54.

Doktorsavhandlingar

Klinton, M. (2014). Det rationella och det normala: om lönearbetets logik, praktik och etik. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Klinton, M. & Öberg, C. (2018). Inside the incubator – The role of actor ties in the early start-up phase of companies. Konferensbidrag vid The IMP Journal Seminar, Rennes, France, May 3-4, 2018.