This page in English

Markus Klinton

Befattning: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post: bWFya3VzLmtsaW50b247b3J1LnNl

Telefon: 019 303046

Rum: E2261

Markus Klinton

Om Markus Klinton

Markus Klinton arbetar som bidträdande avdelningschef för Kommunikation och samverkanstöd och bistår avdelningschefen i arbetet med att leda och utveckla avdelningens verksamhet. I rollen ingår mer specifikt ansvar för:

  • koordinering av universitetets relationer och strategiska parterskap inom samverkansområdet
  • personalansvar för de medarbetare som verkar inom universitetets samverkansplattformar
  • stöd till universitetsledning och ledningsstab kring omvärldsanalys, verskamhetsplanering och rapportering
  • stf avdelningschef vid avdelningschefens frånvaro 

Markus har en bakgrund som lärare och doktorand vid Handelshögskolan, Örebro univeristet. Han disputerade 2014 med en avhandling i företagsekonomi, i vilken han studerade arbetsmarknadens organisering av barnafödande och lönearbete och vilka konsekvenser det får för individen. Hans forskning har efter disputationen fokuserat på entrepenörskap i högre utbildning. Markus undervisar återkommande i ledarskap vid Handelshögskolan.