This page in English

Markus Klinton

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Om Markus Klinton

Markus Klinton arbetar på avdelningen Externa relationer med samverkans- och utvecklingsfrågor. Han är bland annat verksamhetsansvarig för utvecklingen av ORU Entreprenör som är en plattform med syfte att göra det möjligt för studenter att i sin utbildning delta i innovationsprojekt. Avsikten är att de case som projekten baseras på skall hämtas från universitetets egen forskning och från det omgivande samhället (näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle). Markus har också en roll som innovationsrådgivare med ansvar för kontakten med Handelshögskolan.

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Linton, G. & Klinton, M. (2019). University entrepreneurship education: A design thinking approach to learning. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8 (3), 1-11.
Johansson, O. L. , Klinton, M. & Sandström, J. (2007). Corporate citizenship: ett begrepp på avvägar?. Nordiske organisasjonsstudier, 9 (1), 35-54.

Doktorsavhandlingar

Klinton, M. (2014). Det rationella och det normala: om lönearbetets logik, praktik och etik. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro university.