This page in English

Markus Klinton

Befattning: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post:

Telefon: 019 303046

Rum: E2253

Markus Klinton

Om Markus Klinton

Markus Klinton arbetar som samverkansstrateg på avdelningen för Kommunikation och samverkan och sitter i avdelningens ledningsgrupp. I rollen som samverkansstrateg ingår också att stötta Ledningsstaben med in- och omvärldsanalys inom samverkansområdet i samband med exempelvis budgetunderlag, verksamhetsplanering och rapportering.

Markus har en bakgrund som lärare och doktorand vid Handelshögskolan, Örebro univeristet. Han disputerade 2014 med en avhandling i företagsekonomi, i vilken han studerade arbetsmarknadens organisering av barnafödande och lönearbete och vilka konsekvenser det får för individen. Hans forskning har efter disputationen fokuserat på entrepenörskap i högre utbildning. Markus undervisar återkommande i ledarskap vid Handelshögskolan.