This page in English

Martin Junstrand

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303820

Rum: M362

Martin Junstrand

Om Martin Junstrand

Martin Junstrand undervisar i pianospel, musikpedagogik, körsång, ensembleledning samt gehörsrelaterade ämnen. Han intresserar sig särskilt för kopplingen mellan musikaliskt uttryck och musikdidaktik, mellan teori och praktik. Martin är anställd på Musikhögskolan sedan 2004 och har lång och bred erfarenhet av musikundervisning även på grund- och gymnasieskola.