This page in English

Mikael Klintberg

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mikael Klintberg

Om Mikael Klintberg

Mikael Klintberg leder verksamheten tillsammans med Camilla Ulvmyr inom samverkansplattformen AI Impact Lab vid Örebro universitet. Mikael har även rollen som senior project manager för Örebro inom AI Sweden. 

AI Impact Lab är Örebro universitetets samverkansplattform för AI, Artificiell Intelligens, med syfte att föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter för att tillsammans accelerera kunskapsöverföring och implementering av AI. Genom AI Impact lab är Örebro Universitet en nod inom AI Sweden.

Här kan du läsa mer om Örebro universitets AI samverkan:

AI Impact Lab- https://www.oru.se/samverkan/innovation-och-ideutveckling/ai-impact-lab

AI Sweden- https://www.ai.se

Mobiltelefon: +46 76-761 44 43