This page in English

Natalie Henriksson

Tjänstetitel: Koordinator - arbetsmarknad och karriär Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 301077

Rum: E2251

Natalie Henriksson

Om Natalie Henriksson

Natalie Henriksson arbetar med inriktning på studenters arbetslivsanknytning och karriärutveckling, på avdelningen för Kommunikation och Samverkan.

I fokus för samverkansarbetet står relationen mellan studenter och deras framtida arbetsliv/arbetsgivare. Målet är att underlätta för arbetsgivare att hitta rätt akademisk kompetens och för studenterna att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Natalie ansvarar bland annat för genomförandet av Professionsprofilen och universitetets karriärportal ORU CareerGate.