This page in English

Nicholas Ståhl Haldosen

Befattning: Utredare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302436

Rum: P1125

Nicholas Ståhl Haldosen

Om Nicholas Ståhl Haldosen

Nicholas arbetar som utredare med inriktning på ledningsstöd vid Institutionen för hälsovetenskaper.

I uppdraget ingår att bistå med utredningsinsatser, remissvar, kunskaps- och metodstöd, omvärldsbevakning samt att delta i och driva utvecklingsprocesser/projekt av olika slag. Nicholas är även institutionens webbsamordnare och dataskyddssamordnare samt ger förvaltningsrättsligt stöd i vissa studentärenden.