This page in English

Olga Jonsson

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303628

Rum: F2115

Om Olga Jonsson

Administrerar utbildning på grund- och avancerad nivå inom inom ämnet pedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna I, II, III (olika inriktningar), speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. Även Trafikledarutbildning och uppsatskurser i pedagogik.