This page in English

Olle Henriksson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Olle Henriksson

Publikationer

Böcker | 

Böcker

Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2018). Fysiologi med relevant anatomi (4ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Henriksson, O. & Lennermark, I. (2017). Värt att veta om vätskebalans: Lärobok om vatten-, elektrolyt- och syra-basbalans (5ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Henriksson, O. & Lennermark, I. (2014). Verdt å vite om vaeskebalansen: Laerebok om vann-, elektrolytt- og syre-base-balansen (3ed.). Oslo: Gyldendal Akademisk.