This page in English

Olof Nilsson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: b2xvZi5uaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Forskningsämne

Om Olof Nilsson

Olof Nilsson är doktorand vid institutionen för medicinska vetenskaper, inriktning kirurgi sedan 2019. Han arbetar som specialistläkare i Öron-Näs- och halssjukdomar på tumörsektionen USÖ sedan 2015. Hans kliniska arbete och forskning är inriktat på huvud- och halscancer. 

Forskning

Doktorandarbetet handlar om tidig munhålecancer.

  • delarbete 1 undersöker om Ultraljud är en hjälp för bedömning av invasionsdjupet /s.k. depth of invasion, DOI) vid tung- och munbottencancer. Det är en prospektiv studie där resultatet på Ultraljud jämförs med Magnetkameraundersökning och PAD (patologens mätning i mikroskop).
  • delarbete 2 undersöker om Ultraljud är en hjälp vid operation av tungcancer. Eftersom tumören syns med ultraljud är frågan om vi kan få en bättre marginal på djupet. Prospektiv studie.
  • delarbete 3 undersöker om Narrow Band Imaging (NBI) är en hjälp vid bedömning av tumörgränsen i slemhinnan vid munhålecancer. NBI är filtrerat vitt ljus som med en fiberoptisk kamera belyser tumören och då framträder blodkärl tydligare än med vanligt vitt ljus. Vi vill se om det förbättrar bedömningen om var tumören slutar och normal slemhinna börjar. Prospektiv studie.
  • delarbete 4 är en registerstudie där operationsmetod vid cancer i underkäkens tandkött undersöks (gingivalcancer i mandibeln). Med data från lokalt tumörregister undersöks i vilka fall den mer konservativa metoden, s.k. lådresektion, är lämplig. Samarbete med Karolinska Sjukhuset i Stockholm som gör motsvarande genomgång av sina patienter varefter materialt analyseras tillsammans.

 

Undervisning

Olof Nilsson föreläser på den nationella tumörkursen för huvud-halscancer som hålls i Örebro för ST-läkare i Öron-näs- och halssjukdomar och Onkologi.

Han är instruktör på Kliniskt träningscentrum, där bl.a. AT-läkare tränas i praktiska färdigheter och kommunikation.

Han är med och ordnar bakjourskurs för Öron-näs- och halsläkare.

 

Uppdrag

Ansvarig för tumörfrågorna på specialistskrivningen inom Öron-näs och halssjukdomar.

Kassör/skattmästare i Sällskapet för Huvud- och halskirurgi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter