This page in English

Peder Bergenwall

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall

Om Peder Bergenwall

Peder Bergenwall är kontaktbibliotekarie på Örebro universitetsbibliotek för ämnena filmvetenskap, genusvetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, samhällskunskap, statskunskap, socialt arbete, sociologi, samt undervisar i informationssökning inom bild, musik och teater.