This page in English

Per Sporrong

Tjänstetitel: Forskningsingenjör Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 302123

Rum: T1203

Per Sporrong

Om Per Sporrong

Per Sporrong jobbar med inköp, konstruktion och underhåll av laboratorieutrustning, administration av web-sidor och forskningsdatabas, samordning av praktiska göromål vid nyanställningar, etc.