This page in English

Sara Tapper

Tjänstetitel: Funka-handläggare Organisation: Studentavdelningen

E-post:

Telefon: 019 301348

Rum: L1213

Sara Tapper

Om Sara Tapper

Sara Tapper är Funka-handläggare på Örebro universitet. Hon arbetar tillsammans med ytterligare två Funka-handläggare och de är en del av Studentavdelningen. I ansvarsområdet ingår att informera om stöd och bevilja stöd till studenter med funktionsnedsättning. Sara bemannar Läs- och skrivstudion U1128, där hon hjälper studenter med studieteknik. Hon deltar också i arbetet att öka tillgängligheten vid akademiska studier för personer med funktionsnedsättning.

Sara har en examen i mänskliga rättigheter.