This page in English

Sebastian Holm

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: c2ViYXN0aWFuLmhvbG07b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Sebastian Holm

Om Sebastian Holm

Sebastian Holm är ST-läkare i Plastikkirurgi, vid VO Huvud, Hals och Plastikkirurgi, plastikkirurgiska sektionen, Örebro Universitetssjukhus.

Hans forskning har tidigare främst handlat om brännskador, med publiceringar inom epidemiologi med sociodemografisk analys, handläggning av brännskador, elektriska brännskador, ångbrännskador och brännskador i låg inkomstländer.

Pågående projekt syftar till att undersöka hur vi kan förutsäga postoperativa komplikationer hos patienter som genomgår rekonstruktion efter huvud-hals cancer. Projekten inkluderar kvalitativ forskning, prospektiv och AI. Men även livskvalitet efter rekonstruktion och rehabilitering.

Sebastian forskar också på bröst rekonstruktion och postoperativ livskvalitet.

Han har erfarenhet som föreläsare vid lokala, nationella och internationella vetenskapliga möten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag