This page in English

Sofia Sjödin

Befattning: Utredare Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303368

Rum: L2459

Sofia Sjödin

Om Sofia Sjödin

Sofia Sjödin innehar uppdraget som proprefekt vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Hon arbetar också som utredare vid institutionen.

Sofia är filosofie doktor i kemi (läkemedelskemi) från Göteborgs universitet och har forskningsbakgrund inom molekylärmedicin vid Scripps Research, La Jolla, San Diego, Kalifornien. Hon kommer närmast från en tjänst som utredare vid Fakultetskansliet där hon har haft ansvar för frågor kring forskning och forskarutbildning för fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap.

 

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter