This page in English

Stefan Wallén

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: -

Rum: -

Forskningsämne

Om Stefan Wallén

Stefan Wallén jobbar som klinisk apotekare inom ortopedi och kirurgi på Lindesbergs Lasarett. Forskningen bedrivs i samarbete med kirurgiska kliniken och är fokuserad på opioidanvändning efter bariatrisk kirurgi. 

Publikationer