This page in English

Forskningsämne

Kirurgi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Hans Hjelmqvist

Vetenskapsområden

  • Medicin

Forskning inom det kirurgiska vetenskapsområdet med anknytning till Örebro universitet bedrivs inom ämnesområdena anestesiologi, kirurgi, sjukhusfysik, urologi och öron-näsa-halskirurgi. Forskningen har sin grund i kliniskt patientnära frågeställningar men är också translationell. Projekten bedrivs huvudsakligen med Örebro Universitetssjukhus som nära samarbetspartner och bas. Flera projekt bredvid i samarbeten med nationella och internationella forskargrupper. 

Forskare

Forskningsprojekt

Pågående projekt