This page in English

Susanne Sundquist

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: F2268

Susanne Sundquist

Om Susanne Sundquist

Susanne Sundquist samordnar arbetet med Utländska lärares vidareutbildning, ULV vid Örebro universitet. Hon arbetar också med delprojketet Internationella och interkulturella perspektiv inom Framtidens lärarutbildning. 

Susanne har kontor på Lärarutbildningens kansli och i projektkontoret för Framtidens lärarutbildning.