This page in English

Tomas Lammgård

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303155

Rum: P2443

Tomas Lammgård

Publikationer

Rapporter | 

Rapporter

Edelbring, S. , Lammgård, T. , Pettersson, S. & Ringnander, M. (2020). Diskussion om styrkor och utvecklingsbehov av färdighetsträning på KTC. Enkät till lärare, extern feedback och workshop.. Örebro: (Rapport från Institutionen för hälsovetenskaper ).