This page in English

Tone Dyrdal Solbrekke

Tjänstetitel: Gästprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tone Dyrdal Solbrekke

Om Tone Dyrdal Solbrekke

Tone Dyrdal Solbrekke er professor i pedagogikk og høyere utdanning ved Institutt for pedagogikk, universitetspedagog ved LINK – Senter for Læring og Utvikling, Universitetet i Oslo (UiO) og gjesteprofessor ved Örebro universitet.
 
Min forskningsinteresse er knyttet til verdispørsmål og ”hvorfor”-spørsmål som inkluderer spørsmål om universitetenes samfunnsmandat, og hvordan høyere utdanning/universitet tolker og søker å fylle sitt normative mandat som samfunnsinstitusjon. En sentral interesse i min forskning er ulike forståelser av ”profesjonelt ansvar” innenfor nyere offentlig styring (NPM) og tradisjonell profesjonsstyring, og hvordan disse skaper spenninger som påvirker både undervisning og læring i høyere utdanning samt hvordan studenter forberedes for et komplekst samfunns- og arbeidsliv. Andre forskningsspørsmål handler om hvordan politiske styringsformer påvirker universiteters orienteringer og strategisk tenkning, og hvordan disse legger føringer for universitetspedagogiske prioriteringer, ledelse, undervisning og læring, og hvordan individuelle og kollektive praksiser må analyseres i lys av makro- messo- og mikro- prosesser.
 
Min pågående forskning fokuserer særlig endring av universitetspedagogers roller og ansvar over tid, og hvordan lokale kontekster påvirker universitetspedagogers danning og utvikling. Denne forskningen er del av det internasjonale prosjektet “Formation and Competence Building of University Academic Developers” (2015–2020) finansiert av Norges forskningsråd – et samarbeidsprosjekt mellom pedagogiske forskere og universitetspedagoger ved universitetene i Örebro og Uppsala, Chapel Hill North Carolina, University College Dublin og universitetene i Tromsø og Oslo. Prosjektet har et normativt utgangspunkt og hevder at det er behov for å se på hvordan universitetspedagoger kan bidra/bidrar til å lede/utvikle høyere utdanning (undervisning og læring) som, og for, samfunnets beste der individuell og kollektiv utvikling må ses i sammenheng. Funn fra studien er allerede publisert i internasjonale tidsskrift, og 7 mai 2020 i Oslo lanseres boken Leading Higher Education As and For Public Good: Rekindling Education as Praxis som publiseres på Routledge.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Fremstad, E. , Bergh, A. , Solbrekke, T. D. & Fossland, T. (2020). Deliberative academic development: The potential and challenge of agency. International journal for academic development, 25 (2), 107-120.
Sugrue, C. , Solbrekke, T. D. , Bergh, A. , Sutphen, M. & Fossland, T. (2019). University leaders’ talk about institutional missions and academic developers’ contributions. European Educational Research Journal (online), 18 (6), 743-759.
Sugrue, C. , Englund, T. , Solbrekke, T. D. & Fossland, T. (2018). Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education, 43 (12), 2336-2353.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Achieving a professional identity through writing. Education Inquiry, 8 (4), 284-298.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bergh, A. , Pettersson, D. & Solbrekke, T. D. (2019). Governing and professionalism: Challenges and opportunities for policy makers, researchers and practitioners in education. I: Erik Amnå, Nordic Education in a Democratically Troublesome time: Threats and Opportunities: A conference report (ss. 61-64). Örebro: Örebro University.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Att skriva sig till professionell identitet - tre förskollärarstudenter. I: Per-Olof Erixson & Olle Josephson, Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen (ss. 55-79). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Sandvoll, R. , Bergh, A. & Solbrekke, T. D. (2019). Supporting the development of professional responsibility in higher education: Studying the interface between odontology and education. Konferensbidrag vid European Educational Research Association, (ECER 2019), Hamburg, Germany, September 3-6, 2019.
Bergh, A. , Pettersson, D. & Solbrekke, T. D. (2018). Governing and professionalism: Challenges and opportunities for policy makers, researchers and practitioners in education. Konferensbidrag vid Nordic Education in a Democratically Troublesome Time – Threats and Opportunities. Co-arrangement by the Swedish Ministry of Education and Research, the Nordic Ministers of Education and Örebro University, Örebro, Sweden, 2018-10-30-31.
Bergh, A. , Sugrue, C. , Solbrekke, T. D. , Sutphen, M. & Fossland, T. (2018). Leading Universities: Senior leaders’ perspectives on the contributions of academic developers?. Konferensbidrag vid 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2018), Oslo, Norway, March 8-10, 2018.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Achieving a professional identity through writing. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017. Universitetsforlaget.
Solbrekke, T. D. , Fossland, T. , Bergh, A. & Sutphen, M. (2017). Institutional leaders' perspectives on the contributions of academic developers to institutional and academic formation. I: Learning and education– material conditions and consequences NERA 2017 Abstracts. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). On student teachers' experiences of writing in teacher education. Konferensbidrag vid 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Bergh, A. , Sugrue, C. , Solbrekke, T. D. , Fossland, T. & Sutphen, M. (2016). Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation. Konferensbidrag vid International Consortium for Educational Development (ICED), Cape Town, South Africa, November 23-25, 2016.