This page in English

Tone Dyrdal Solbrekke

Befattning: Gästprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Tone Dyrdal Solbrekke

Om Tone Dyrdal Solbrekke

Tone Dyrdal Solbrekke er professor i pedagogikk og høyere utdanning ved Institutt for pedagogikk, universitetspedagog ved LINK – Senter for Læring og Utvikling, Universitetet i Oslo (UiO) og gjesteprofessor ved Örebro universitet.
 
Min forskningsinteresse er knyttet til verdispørsmål og ”hvorfor”-spørsmål som inkluderer spørsmål om universitetenes samfunnsmandat, og hvordan høyere utdanning/universitet tolker og søker å fylle sitt normative mandat som samfunnsinstitusjon. En sentral interesse i min forskning er ulike forståelser av ”profesjonelt ansvar” innenfor nyere offentlig styring (NPM) og tradisjonell profesjonsstyring, og hvordan disse skaper spenninger som påvirker både undervisning og læring i høyere utdanning samt hvordan studenter forberedes for et komplekst samfunns- og arbeidsliv. Andre forskningsspørsmål handler om hvordan politiske styringsformer påvirker universiteters orienteringer og strategisk tenkning, og hvordan disse legger føringer for universitetspedagogiske prioriteringer, ledelse, undervisning og læring, og hvordan individuelle og kollektive praksiser må analyseres i lys av makro- messo- og mikro- prosesser.
 
Min pågående forskning fokuserer særlig endring av universitetspedagogers roller og ansvar over tid, og hvordan lokale kontekster påvirker universitetspedagogers danning og utvikling. Denne forskningen er del av det internasjonale prosjektet “Formation and Competence Building of University Academic Developers” (2015–2020) finansiert av Norges forskningsråd – et samarbeidsprosjekt mellom pedagogiske forskere og universitetspedagoger ved universitetene i Örebro og Uppsala, Chapel Hill North Carolina, University College Dublin og universitetene i Tromsø og Oslo. Prosjektet har et normativt utgangspunkt og hevder at det er behov for å se på hvordan universitetspedagoger kan bidra/bidrar til å lede/utvikle høyere utdanning (undervisning og læring) som, og for, samfunnets beste der individuell og kollektiv utvikling må ses i sammenheng. Funn fra studien er allerede publisert i internasjonale tidsskrift, og 7 mai 2020 i Oslo lanseres boken Leading Higher Education As and For Public Good: Rekindling Education as Praxis som publiseres på Routledge.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag