This page in English

Ulrika Johansson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303868

Rum: U1132

Ulrika Johansson

Om Ulrika Johansson

Ulrika Johansson är kontaktbibliotekarie på Örebro universitetsbiblioteks enhet för lärande- och ämnesstöd och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro.

Undervisning och handledning för studenter

Som kontaktbibliotekarie arbetar hon med att öka studenternas informationskompetenser och att lära dem hitta och värdera vetenskaplig litteratur. Detta sker genom undervisning och handledning.

Ulrika är kontakt för följande ämnen:

  • arbetsterapi
  • folkhälsovetenskap
  • funktionsnedsättning och samhälle
  • hörselvetenskap

Hon undervisar och handleder studenter i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.

Undervisning och handledning för doktorander och forskare

Ulrika undervisar doktorander och forskare i informationssökning och erbjuder stöd och vägledning vid systematisk litteratursökning och i referenshanteringsprogrammet EndNote. Hon är kontakt för ämnena i listan ovan.

I kursen Information retrieval är Ulrika med som en av de undervisande bibliotekarierna.

Övriga arbetsuppgifter

Ulrika är lärmiljöansvarig och lokalansvarig på huvudbiblioteket.

Hon arbetar med att förbättra användarupplevelsen med UX-metoder (User Experience) i universitetsbibliotekets UX-grupp.

Hon arbetar i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt.