This page in English

Ulrika Landell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303488

Rum: M3117

Ulrika Landell

Om Ulrika Landell

Ulrika Landell är teaterlärare på Teaterpedagogprogrammet. Hon undervisar på Teaterpedagogprogrammet bland annat i regi, estetisk kommunikation, sceniska projekt och teaterpedagogik. Ulrika arbetar också på Ämneslärarprogrammet musik, i Körpedagogkurser och med fristående kurser.
 
Ulrika har lärarexamen och en magisterexamen i pedagogiskt arbete. Under drygt 15 år har hon undervisat på estetiska programmet inriktning teater.
 
 
Publikationer:
 
Magisteruppsats:
Landell, U. (2018).”Pedagogen ska lära ut en konstform…och som regissör måste jag tänka pedagogiskt” – en studie av teaterlärares arbete med en teaterföreställning (Magisteruppsats). Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147325

Antologikapitel:
Landell, U (2020). Lärares arbete med en teaterproduktion. I P. Ahlstrand & J. Remfeldt (Red.), Att undervisa i teater (s. 221-237 ). Lund: Studentlitteratur.