This page in English

Urban Haglind

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303043

Rum: F2261

Urban Haglind

Om Urban Haglind

Urban Haglind arbetar vid Lärarutbildningens kansli som verksamhetsutvecklare för RUC - Regionalt utvecklingscentrum.

RUC utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. Urban arbetar med RUC:s verksamhetsområden Universitetets didaktiska nätverk, Samverkan med forskare och Kompetensutveckling.

Läs mer om RUC.