This page in English

Urim Morina

Befattning: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post:

Telefon: 019 302260

Rum: L2450, P2328

Urim Morina

Om Urim Morina

Urim Morina arbetar som ekonom med placering på Institutionen för BSR, (beteende-, social- och rättsvetenskap) och instutionen för Hälsovetenskaper (aktivitet och hälsa, idrott, medicinsk diagnostik och omvårdnad). Vilket innebär att, med kvalificerat ekonomiskt utrednings- och beredningsarbete utgöra ett stöd till institutionsledningen samt instutionens enhetschefer, ämnesansvariga och projektledare.