This page in English

Viktor Hedermo

Tjänstetitel: Studievägledare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301210

Rum: P1138

Viktor Hedermo

Om Viktor Hedermo

Studievägledare vid institutionen för hälsovetenskaper. 

Du kan vända dig till Viktor med frågor om:

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning Laboratoriemedicin

Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning Fysiologi