This page in English

Viktor Hedermo

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303707

Rum: F3264

Viktor Hedermo

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS)

  • Social Work Studies

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Boström, M. , Uggla, Y. & Hansson, V. (2018). Environmental representatives: whom, what, and how are they representing?. Journal of Environmental Policy and Planning, 20 (1), 114-127.