This page in English

Ylva Sjöström

Tjänstetitel: - Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Ylva Sjöström

Doktorand inom miljökemi med fokus på barns exponering för hormonstörande kemikalier i hem- och förskolemiljöer. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Christia, C. , Poma, G. , Harrad, S. , de Wit, C. A. , Sjöström, Y. , Leonards, P. , Lamoree, M. & Covaci, A. (2019). Occurrence of legacy and alternative plasticizers in indoor dust from various EU countries and implications for human exposure via dust ingestion and dermal absorption. Environmental Research, 171, 204-212.

Konferensbidrag

Hagström, K. , Sjöström, Y. , Karlsson, L. , Bryngelsson, I. & Hagberg, J. (2019). Preschool children´s exposure to metals via measurements of hand deposition. I: Abstract Book, Monday. Konferensbidrag vid ISEE - History and future of environmental epidemiology, 2019, Utrecht, Netherlands, 25-28 August, 2019.