PUFF - ett musikbaserat förebyggande program för förskolan

En maskros

Tack för att du vill vara med och testa PUFF!

PUFF står för Positiv utveckling för förskolan. Programmet ger barnen möjlighet att vidareutveckla positiva sociala strategier, med musiken som verktyg. Med hjälp av specialskrivna sånger sjunger och pratar barn och pedagoger om teman som handlar om sociala färdigheter och förhållningssätt till sig själva och andra. Målet är att PUFF ska bidra till att förebygga utagerande beteendeproblem hos barn i förskoleåldern.

Vi som arbetar med PUFF är Anna-Karin Andershed och Fredrik Berglund. Anna-Karin är professor i psykologi och verksam vid Örebro universitet, och hon är den som ligger bakom idén till PUFF och har huvudansvaret för programmet. Fredrik är musikpedagog och kompositör och därmed huvudansvarig för musiken i PUFF. Kontakta Anna-Karin (This is an email address) om du har frågor om PUFF.

Här hittar du allt material du som pedagog behöver för att kunna genomföra pilottestningen av PUFF.