Ny AI-agenda för Sverige har lanserats

Robothand och mänsklig hand.

Forskningsinstitutet Rise har projektlett arbetet att ta fram AI-agendan.

Experter från hela landet har tagit fram 25 förslag för hur Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitalisering i form av automatisering och artificiell intelligens (AI).
Förslagen syftar till att accelerera de positiva effekterna och samtidigt minimera riskerna.

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens och består av ett antal regionala noder. Örebro är, genom Örebro universitet, en av noderna.

AI Impact Lab är ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län och drivs inom Örebro universitets avdelning för kommunikation och samverkan. AI Impact Lab vill stärka regionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI.

Örebro universitet jobbar aktivt med AI, med stöd från bland annat Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Här sammanfattar vi vår verksamhet inom AI.

Det är forskningsinstitutet Rise som presenterar ”AI-agendan för Sverige” tillsammans med ett 50-tal aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Förslagen syftar till att stärka de positiva effekterna av AI-användning, samtidigt som riskerna minimeras utifrån visionen att Sverige ska ta tillvara möjligheterna på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt.

Örebro bidrar med kunskap

Örebro universitet har varit representerat i två av expertgrupperna som bidragit med förslag till AI-agendan kring forskning och utbildning. Förslagen som läggs fram är tänkta att användas på både kort och lång sikt. Materialet är en sammanvägning av inspel och kunskap från flertalet möten.

– Många av idéerna i AI-agendan är i synergi med utvecklingen vi har haft på Örebro universitet. Vi arbetar aktivt med AI, med fokus på grundforskning och tillämpad forskning, säger Amy Loutfi, vice-rektor för AI vid Örebro universitet.

Kärnan i digitaliseringen

Arbetet har haft regeringens strategi ”Nationell inriktning för artificiell intelligens” som utgångspunkt. Rapportförfattarna menar att AI i dag är kärnan i avancerad digitalisering och att en effektiv användning av AI är kritiskt för att klara samhällets utmaningar.

– På Örebro universitet har vi skapat flera initiativ för att utveckla utbildning inom AI till de olika fakulteterna, och vi arbetar aktivt för livslångt lärande med behovsanpassade AI-kurser genom Smarter-programmet, säger Amy Loutfi.

Örebro universitet stärker också AI-utvecklingen i regionen genom AI Impact Lab, en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen. AI Impact Lab är värd för Örebronoden inom AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens.

Hela AI-agendan kan du läsa här. 
Här kan du se en inspelning från lanseringen av AI-agendan.