AI Impact Lab | Regional projektportfölj

Kvinna vid whiteboard.

Pågående projekt:

Projektsamordnare

Anna Töndel

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: -

Anna Töndel