AI-forskare ska installera digital tvilling på Örebro Airport – målet är att öka säkerheten

Flygplats.

Framtidens flygplatser måste bli mer autonoma, med mindre mänsklig inblandning i verksamheten. Nu tas ett första steg vid Örebro Airport, genom att förstärka säkerhetsarbetet med hjälp av AI och en digital tvilling.

För att säkerställa passagerarnas trygghet och minska risken för sabotage och externa hot finns ett antal säkerhetsområden runt flygplanen vid Örebro Airport. I ett samarbete med AI-forskare vid Örebro universitet ska flygplatsen förstärka säkerhetsarbetet med hjälp av AI och en digital tvilling.
– Beteendeanalys i en okontrollerad miljö är ett utmanande problem, säger AI-forskare Hadi Banaee.

Det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL koordineras av Örebro universitet och har ett antal samarbetspartners inom offentlig sektor och industri. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län.

Europeiska regionala utvecklingsfonden logo

Så fort ett flygplan har parkerat vid Örebro Airport för att tanka, lasta och släppa av och på passagerare, upprättas ett antal säkerhetsområden runt planet. Områdena består av både markerade och omarkerade zoner med olika regler för vem som har åtkomst.

Till exempel får passagerare endast röra sig i en korridor mellan flygplanet och gaten, medan bagageutrymmen bara får nås av flygplatspersonal och transportfordon.

AI ska övervaka skymda områden på flygplatsen

Flygplatsens säkerhetspersonal ansvarar för att övervaka säkerhetszonerna och har bland annat övervakningskameror till sin hjälp. På grund av flygplatsens uppbyggnad är det dock svårt att ha överblick över alla säkerhetszoner på samma gång. Därför vill Örebro Airport undersöka om det med hjälp av AI och en digital tvilling går att skapa ett beslutsstödsystem, som övervakar skymda områden och varnar säkerhetspersonalen vid eventuell oväntad aktivitet.

Det är målet för det nya AI.ALL-projektet FLAI, som sker i samarbete mellan AI-forskare vid Örebro universitet och Örebro Airport.

Johan Ljungberg.

Johan Ljungberg, Örebro Airport.

– Vi hoppas kunna skapa ett nytt verktyg för att upprätthålla säkerheten och möta framtida krav. Det här verktyget ska hjälpa oss att både effektivisera och underlätta säkerhetsarbetet på flygplatsen, säger Johan Ljungberg, verksamhetsansvarig på Örebro Airport.

Örebro universitet har genom de tidigare pilotprojekten Digitwin och Digitwin 2.0 samt det pågående projektet Campus.AI byggt digitala tvillingar både vid Kulturkvarteret och på campus i Örebro. Tanken är att utnyttja de kunskaperna och erfarenheterna och applicera på Örebro Airport.

Ska skapa virtuella säkerhetszoner

– Vi ska dra nytta av våra tidigare insatser och koppla dem till flygplatsen för att skapa virtuella säkerhetszoner. Beteendeanalys i en okontrollerad miljö är ett utmanande problem och det blir ännu mer utmanande när det ska göras på plats och i realtid. Det betyder att AI-lösningarna måste anpassas för att tillämpas på färre beräkningsresurser, så kallad ”edge computing” där beräkningen och datalagringen kommer att ligga närmare datakällorna, säger Hadi Banaee, forskare i datavetenskap, som kommer att leda arbetet med AI-lösningen.

Hadi Banaee.

Hadi Banaee, forskare i datavetenskap, ser flera intressanta perspektiv i FLAI-projektet. ”Detta projekt kan ses som ett försök att monitorera mänskligt beteende i en verklig miljö. Mänsklig beteendeanalys är en avgörande utmaning i studier av samhällen”, säger han.

Enligt Hadi Banaee är projektet även intressant ur ett bredare perspektiv, speciellt vad gäller studier av mänskligt beteende.

– Mänsklig beteendeanalys är en avgörande utmaning i studier av samhällen. Detta projekt kan ses som ett försök att monitorera mänskligt beteende i en verklig miljö. Ett exakt tillvägagångssätt för att upptäcka intressanta beteenden hos människor kan leda till att man analyserar mönster och trender i mänskligt beteende ur ett större perspektiv, säger Hadi Banaee.

Johan Ljungberg menar också att projektet kan skapa möjligheter till fler nya lösningar i framtiden.

– För oss är det viktigt att stärka samarbetet mellan Örebro universitet och Örebro Airport. FLAI-projektet kommer att både ge ökad förståelse för framtidens teknik och användningsområden, samt möjliggöra hållbara framtidslösningar, säger Johan Ljungberg.

FLAI finansieras av AI.ALL-projektet. Syftet med AI.ALL är tvådelat: Dels att ge forskare möjlighet att validera och applicera idéer inom artificiell intelligens genom att arbeta tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Dels att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att accelerera sitt användande av AI.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Jesper Eriksson, Unsplash och Örebro Airport