Eventet AI in mining sätter fokus på AI och visualisering inom gruvindustrin

Lotta Sartz.

Lotta Sartz, projektledare för Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Hur ska gruvindustrin bli bättre på att använda AI och visualisering? Det är en av frågorna som ställs under eventet AI in mining 14 februari, som anordnas av Swedish Mining Innovation och AI Impact Lab.

Hallå där, Lotta Sartz, projektledare för eventet AI in mining i Örebro den 14 februari.

Kan du berätta mer om temat för workshopen?

– I år har vi två huvudteman, det ena är säkerhet kring autonoma fordon i underjordiska gruvor, perception och navigering i låg sikt samt utmaningar när man har människa och maskin i samma utrymme. Det datadrivna beslutsfattandet, där man använder data för att bestämma ett optimalt tillvägagångssätt, med hänsyn till alla relevanta faktorer, har stora möjligheter att bättre nå hållbarhetsmål, minskad energianvändning, ökad produktivitet, minskat resursbehov och inte minst öka säkerheten i gruvan.

– Det andra temat är mer generellt om hur vi kan öka användningen av AI och visualisering i gruvindustrin. Den gröna och digitala omställningen och hur vi kan använda digital teknik för att stödja en grön omställning, berör alla och är på väg att förändra alla delar av samhället, från transporter, till hälsa, till utbildning och inte minst till våra industrier. Hur kan vi få detta att gå snabbare? Att implementeras i hela gruvan och få med alla på tåget.

Vad behöver vi göra för att förbli konkurrenskraftiga?

– Tillgång till kompetens är en nyckelfaktor, vi behöver både personer med generella digitala färdigheter, till exempel inom cybersäkerhet, ett område som blir allt viktigare, men också personer med spetskompetens inom digital kompetens. Vi måste också bli bättre på kompetensutveckling för vår befintliga arbetskraft, för att lägga till digital kompetens till deras branschspecifika kompetens.

– Dessutom kan det också vara en utmaning att engagera alla arbetare i gruvan och överföra och inkludera de färdigheter de har i digital kunskap. Hur man litar på och omfamnar, vill vara en del av, den nya tekniken och de beslut som fattas utifrån den.

– Slutligen måste vi vara modiga nog att testa i relevanta miljöer, prova nya sätt att göra saker och se om det flyger. Kan vi bli bättre på att inkludera och uppmuntra alla som arbetar i gruvan, som mekaniker, byggnadsarbetare, geolog eller elektriker, att prova olika digitala verktyg och låta dem utveckla sina egna nya arbetssätt? En lustfylld, kreativ miljö där nya innovativa lösningar kan ta form och där den digitala kompetensutvecklingen inte ses som något man bara behöver lära sig utan något man vill lära sig.

Nyfiken? Delta på plats i Örebro den 14 februari eller anmäl dig till det digitala eventet här.

Text: Swedish Mining Innovation
Foto: Emmy Jonsson