AI Impact Lab | Projektportfölj

Kvinna vid whiteboard.

Pilotprojekt:

Utvecklingsprojekt:

Samverkansprojekt:

Projektsamordnare

Anna Töndel

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: -

Anna Töndel