Robotlab vid Örebro universitet

Robotlab.

Robotlab är ett högteknologiskt labb och en öppen miljö för forskning och utveckling som skapats i nära samarbete med näringslivet. Robotlab finns i Teknikhuset på Örebro universitet och invigdes i juni 2018.

Robotlab utvecklades med hjälp av finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet AI.MEE.

AI.MEE pågick mellan 2017 och 2020, och genomfördes i samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Region Örebro län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

eu.

I Robotlab kan forskare testa och validera robotar och AI. Miljön är också utrustad med skyddsnät för arbete med drönare och takmaterialet möjliggör integrering av sensorer i taket.

– Labbet fungerar som en demonstratorplattform, det vill säga robotsystem eller exempel på AI kan prövas i en så verklig miljö som möjligt. Vi använder också labbet som en utvecklingsplattform, där både studenter och forskare kan utveckla nya lösningar tillsammans med regionala företag, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation vid Örebro universitet.

Förutom att fungera som en kreativ forskningsmiljö är tanken att Robotlab också ska vara en plats där forskare, näringslivet och studenter möts. Öppna ytor, stora fönsterpartier och ett mötesrum i anslutning till labbet skapar en miljö för utbyte av idéer och kunskapsspridning.

– Vi vill att såväl företag som studenter och allmänheten ska kunna ta del av vår forskning inom AI och robotik, säger Amy Loutfi.

Vill ni veta mer om labbet eller boka ett besök är ni välkomna att kontakta Susanne Skagersten, evenemangssamordnare, på This is an email address eller 019-30 38 48.

Robotlab.
Amy Loutfi.
Robotlab.
Robotlab.

Evenemangssamordnare

Susanne Skagersten

Tjänstetitel: Evenemangssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Susanne Skagersten

E-post:

Telefon: 019 303848

Rum: E2103

Susanne Skagersten