AI Impact Lab | Nätverk

Människor samlas runt ett bord.

AI Impact Labs mål är att få fler inom näringsliv och offentlig sektor, både regionalt och nationellt, att dra nytta av implementerad AI. För att nå dit är partnerskap och nätverk en förutsättning. Vi stöttar regionala nätverk och har genom AI Sweden tillgång till ett nationellt nätverk av över 100 partners från både industri och offentlig sektor.