Så kan AI lösa framtidens välfärdsutmaningar: ”Otroligt mycket att vinna”

Camilla Ulvmyr.

Camilla Ulvmyr, verksamhetsledare för AI Impact Lab.

De flesta experter är eniga om att välfärden står inför stora utmaningar i framtiden, eftersom andelen äldre ökar samtidigt som de yrkesarbetande blir färre. Artificiell intelligens har potential att vara en av lösningarna och därför har AI Impact Lab genomfört en utredning om möjliga pilotprojekt inom hälsoområdet.
– Både individen och samhället har otroligt mycket att vinna på att man implementerar AI i hälso- och sjukvården, säger Camilla Ulvmyr, verksamhetsledare AI Impact Lab.

”Införandet av AI skulle motsvara ett ekonomiskt värde på 140 miljarder kronor årligen. Vi menar att användandet av artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården inte bara är möjlig – utan helt nödvändig – för att lösa framtidens utmaningar”.

Det skriver Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, Kristina Eklöf, näringslivsutvecklingschef på Region Örebro län, och Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef på Region Örebro län, i förordet till rapporten ”Artificiell intelligens för en bättre vård – identifiering av pilotprojekt inom Region Örebro”.

Ska jobba både regionalt och nationellt

Rapporten har tagits fram på uppdrag av AI Impact Lab för att analysera både vilken potential som finns för AI-projekt kopplade till hälso- och sjukvården i Örebroregionen, samt eventuella utmaningar och flaskhalsar. Arbetet har letts av Governo, som bland annat genomfört omvärldsspaningar och workshops med olika aktörer.

I rapporten listas ett antal potentiella AI-projekt som AI Impact Lab bedömer är intressanta att gå vidare med.

– Det här är en angelägen fråga för oss alla. Vi på universitetet har jobbat med forskning inom AI-området länge och på Region Örebro län ser man att det finns ett stort behov inom hälso- och sjukvården, så det var ett gemensamt beslut att initiera det här projektet, säger Camilla Ulvmyr, verksamhetsledare för AI Impact Lab, och fortsätter:

– Eftersom vi är en AI-nod i det nationella initiativet AI Innovation of Sweden tänker vi att vi inte bara ska arbeta regionalt, utan också nationellt. Vi måste hjälpas åt för att komma framåt och nå bästa möjliga resultat.

Ett av pilotprojekten: Identifiera polyper i realtid med hjälp av AI

AI Impact Lab har identifierat några pilotprojekt som nu ska tas vidare. Ett handlar om AI-stöd för att i realtid identifiera polyper vid endoskopier. Det kommer att drivas av AI Impact Lab och Region Örebro län. Ett annat projekt handlar om automatisk textanalys för att säkerställa rätt diagnoskoder, så kallade ICD-koder.

Läs slutrapporten här.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Ulla-Carin Ekblom