Agtech

I ett samarbete med robottillverkaren Harvest Automation har studenten Nick Schindler tillfört operativsystemet ROS (Robot Operating System) som gör det möjligt att programmera skörderobotar så att de kan lära sig nya saker.

Agtech, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Klimat.

Projekttid: : februari 2020-augusti 2020.

Teknisk ledare: Henrik Andreasson.

Status: Avslutat

Inom små och medelstora industrier finns idag en stor efterfrågan på flexibla automationslösningar av tunga och monotona sysslor i allt från den lilla bärodlingen till mer traditionell tillverkningsindustri. Lösningarna är en bra grund att vidareutveckla skörderobotarna efter behov, framförallt inom lantbruk men även inom mer traditionella industrier.

Tack vare att delprojektet använde färdig hårdvara i befintliga robotar behövde man inte börja från noll med att bygga egna robotar utan kunde satsa på mjukvaran.

Läs mer här.