Augmentor

Halverad inlärningstid och större trygghet för operatörer som jobbar på Kopparbergs Bryggeri. Det var målsättningen för projektet Augmentor där AR (augmented reality) användes i utbildningssyfte. 

Augmentor, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: juni 2019-december 2019.

Teknisk ledare: Nethouse (konsult).

Status: Avslutat

Inom AI.MEE utvecklades en plattform där man kan projicera digitala objekt i den verkliga miljön för att underlätta och påskynda utbildningen av operatören. Operatörerna får instruktioner hur de ska agera via en skärm som sitter på ett par glasögon.

Flera företag har visat intresse för vidareutveckling och underhåll av konceptet.

Läs mer här.