AutoDPP

Målet med delprojektet AutoDPP var att skapa autonoma robotarmar för en säkrare gruvmiljö. Samarbetspartnern Epiroc har en vision att inte behöva ha människor fysiskt på plats i farliga gruvmiljöer.

AutoDPP, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: december 2018-juni 2019.

Teknisk ledare: Federico Pecora.

Status: Avslutat

För att nå visionen vill bolaget automatisera robotarmarna på sin borrmaskin Boomer.

Projektet gick ut på att koordinera flera robotarmar och tekniken kan användas inte bara inom gruvdrift, utan också inom en rad andra områden. Inom ramen för AI.MEE hade vi ett delmål att utveckla en smart semi-automatiserad lösning, en demonstrator. 

Tillämpningen utvecklas vidare efter AI.MEE i ett 3-årigt Vinnova-projekt där även Zinkgruvan är partner.

Läs mer här.