AutoHIC

Inom delprojektet AutoHIC jobbade forskare vid Örebro universitet med företaget MH Engineering för att möjliggöra fjärrstyrning av tunga industrirobotar.

AutoHIC, ett pilotprojekt inom AI.MEE kopplat till den strategiska inriktningen Smart industri.

Projekttid: februari 2018-november 2018.

Teknisk ledare: Andrey Kiselev.

Status: Avslutat

Forskarna utvecklade en semi-virtuell värld där operatören med hjälp av VR-glasögon kan träda in och styra roboten på distans. Syftet var att skapa en smartare lösning där roboten kan sköta flera av uppgifterna autonomt, så att operatören kan fokusera på att styra hur roboten ska arbeta.

Vi arbetade också med att roboten ska kunna byta sina autonoma egenskaper under drift, så kallad justerbar autonomi. Den ska kunna förstå när den bör arbeta autonomt, och när det är bättre att lämna över kontrollen till operatören.

MH Engineering utför termisk sprutning i värmepannor. Det är en tung och krävande uppgift, och fjärrstyrningen som testades inom AI.MEE var ett första steg till att få ut operatören från den tuffa miljön.

Läs mer här.