Buddiy – AI-algoritm för planering

Rullstol

I projektet Buddiy hjälper forskarna hemvården i Örebro att skapa ett bättre planeringsverktyg. Genom att låta AI ta hand om monotona vardagsuppgifter kan personalen fokusera på kvalitativa insatser.

Buddiy, ett pilotprojekt inom AI Impact Lab kopplat till den strategiska inriktningen Hälsa och sjukvård.

Projekttid: 2020

Teknisk ledare: Jennifer Renoux

Status: Avslutat

Målet för det här delprojektet är att skapa en bättre interaktion mellan människa och AI. Tanken är AI:n ska förstärka det som personalen gör – den ska inte göra samma sak som personalen tidigare gjorde.

Hemvården i Örebro använder sedan tidigare en AI-algoritm i planeringen, men verksamheten är inte nöjd med funktionen. När personalen har matat in datan så levererade AI ett färdigt paket. Det paketet blir dock inte tillräckligt bra, vilket gör att personalen ändå är tvungen att gå in och göra förändringar för hand.

Kopplar ihop bud

Buddiy ska fungera som en kollega som arbetar tillsammans med personalen.

Tanken är att personalgruppen lägger in så kallade bud; arbetsuppgifter de vill genomföra. Sedan kopplar AI-algoritmen ihop alla bud i arbetsgruppen utifrån ett antal faktorer och skapar en planering. Men AI:n fokuserar inte i första hand på att maximera effektiviteten, utan på att skapa en socialt hållbar arbetssituation.

Buddiy är en sammanslagning av det svenska ordet ”bud” och den engelska förkortningen ”DIY” som betyder ”gör det själv”.

Ett samarbete mellan: