Campus.AI – AI ska hjälpa oss använda lokaler smartare

Hadi Banaee och en sensor.

Projektet Campus.AI ska låta artificiell intelligens analysera hur människor beter sig i olika miljöer, för att på så vis göra det möjligt för fastighetsägare att planera och använda sina lokaler mer hållbart och effektivt. Samarbetet mellan Örebro universitet, Akademiska Hus och Ecoguard kan komma att påverka campusområden över hela landet.

Campus.AI, ett pilotprojekt inom AI.ALL kopplat till de strategiska inriktningarna Hållbar stads- och samhällsutveckling och Klimat.

Projekttid: november 2021 till juni 2022

Teknisk ledare: Hadi Banaee

Status: Avslutat

Örebro universitet och Akademiska Hus har i flera år samarbetat kring så kallade digitala tvillingar som bygger på data från sensorer på campus. Campus.AI tar samarbetet till nästa steg. 

– Vi har både laserskannat alla lokaler på Örebro universitet och satt upp 4 000 sensorer som används i projektet. Det blir snabbt oöverskådliga mängder data, redan i dag tankar vi in 100 000 datapunkter var tionde minut från alla byggnader och vi är långt ifrån klara med utrullningen av sensorer. Och det är här vi hoppas på att Campus.AI ska ge oss de rätta verktygen för att hitta rätt i de stora datamängderna, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Bild.

Bilden till vänster visar mängden rörelse klockan 14 en måndag i våras, då Örebro universitet tillämpade fulla covid-19-restriktioner. Bilden till höger visar en måndag under hösten, då restriktionerna hade lättat.

Datadriven mönsterigenkänning ska hitta långsiktiga trender

– Vi ska titta på insikter från datan genom så kallad datadriven mönsterigenkänning. På så vis kan vi hitta intressant information som kanske är osynlig för användaren, men som kan vara användbar. Ofta vet fastighetsägare ungefär hur människor beter sig i vissa situationer, till exempel att det är mycket människor vid restaurangen kring lunch. Men genom att analysera en längre tidsperiod så kan vi hitta avvikelser, vilket kan vara betydelsefullt, säger Hadi Banaee, utvecklare och AI-forskare vid Örebro universitet, och lägger till:

– Vi ska även satsa mycket på datautforskning och visualisering. Så det handlar inte bara om att hitta AI-lösningar, utan också sätt att presentera resultaten för att förklara vad som händer, och där använder vi oss av AI-modeller som natural language generation och explainable AI.

Även Örebro universitets campusavdelning är med i projektet. Och hela poängen med Campus.AI är att i framtiden kunna använda lokaler smartare och mer hållbart, förklarar Peter Karlsson.

Läs artikeln här.